HOMEREGISTERSAHIL GROUP

SABKA MALIK EK HAI

Welcome Guest


Live Result   »     Live Result   »     Live Result   »     Live Result   »     Live Result   »     Live Result   »    

"LIVE SATTA RESULT"
सबसे तेज़ और सही रिजल्ट् सिर्फ यही मिेगा....

GAZIYABAD
44
Delhi Xpress
99

Apni Game ka result site pe lagwane k liye call kr :-
9958258686Chat On Whatsapp

COVID-19 -WEAR MASK-STAY HOME-STAY SAFE..

Live Satta Result GAZIYABAD   »   44   Live Satta Result GAZIYABAD   »   44   Live Satta Result GAZIYABAD   »   44   Live Satta Result GAZIYABAD   »   44   Live Satta Result GAZIYABAD   »   44   Live Satta Result GAZIYABAD   »   44  
Game Time OLD
DESHWAR 05:15 AM 27 78
DELHI GOLD 02:05 PM 89 38
SUN CITY 05:10 PM 74 85
FARIDABAD 06:05 PM 98 62
D SAGAR KING 06:15 PM 52 32
Delhi Xpress 07:30 PM 21 99
GAZIYABAD 08:35 PM 43 44
GALI 11:30 PM 93
ADD YOUR GAME CONTACT SAHIL KHAN
Game Post Rule
Sahil Expert Guessing Forum

LOGIN
REGISTER
PROFILE PHOTO
WANTED FROM 2HACKER
New member

[10:34 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

Ek baar fir hisab
far 62 paas. Khulla
bolta hun koi jodi
bhai jodi barriya
hisab se bana sakta
hai par ayga 4game
se kisi ek mein

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
WANTED FROM 2HACKER
New member

[10:32 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

Or khan bhai 89
khelo toh 39 ke sath
khelna aaj ka khel
aisa hi 79 or 29 ka
hai

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
WANTED FROM 2HACKER
New member

[10:30 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

Original hi post
kiya hai khan bhai
ne
Dsr 29 92 89 sabhi
dekho yahi khel hai
aaj mera bhi
Ek bar fir hisab
check kiya hai DSR
MEIN 82
((((92 (((09)) 72
(((79)) 29))))

Paanch jodi hain joh
superhit hain

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
DK BHAI
*HARUP KHILADI*JODI KILLER*MASTER BLASTER*SAHIL GROUP*

[09:45 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

GALI LIVE 50 SPOT 60
70 51 61 71 59 HARUP
A 55555 B 0000 DK
BHAI SINGAL JODI
KILAR

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
DK BHAI
*HARUP KHILADI*JODI KILLER*MASTER BLASTER*SAHIL GROUP*

[09:40 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

GALI WAIT

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
X-MAN
::HARUP KILLER::JODI KILLER:::MASTER BLASTER::V.I.P MEMEBER::SAHIL GROUP::

[09:32 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site24-84-54-95-74
A2+b4

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
BINDASS
*HARUP KHILADI*JODI KILLER*MASTER BLASTER*SAHIL GROUP*

[09:30 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

GALI
((32))
38-86-53-13-00-19
A3B

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
MASTNO1
!!JODI KILLER!!HARUP KILLER!!!!MASTER BLASTER!!!!SATTA KA BAAP!!V.I.P MEMEBER!!SAHIL GROUP!!

[09:28 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site54-82-12-32-59
A5"b2

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
KHANBOY
*SINGLE SHOOTER**JODI KILLER*MASTER BLASTER*SATTA -KA-BADSHAH*V.I.P MEMEBER*SAHIL GROUP*

[09:27 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site85-29-31-21-89
A8///b1

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
KHANBOY
*SINGLE SHOOTER**JODI KILLER*MASTER BLASTER*SATTA -KA-BADSHAH*V.I.P MEMEBER*SAHIL GROUP*

[09:26 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site


ORGINALLY POSTED BY:
WANTED FROM 2HACKER
15/08/2022
07:30 PM
Dsr aaj tim se post
karo sabhi bhai meri
taraf se 999bahar
hai
Aaj khule maidan
mein aao or apne
solid ank post karo
joh bhi tumse andar
ka ank banta ho aaj
dsr ka ank maine
dediya hai aage
rasta tumsabhi
bhaiyon ko tyar
karna haiDs mai 9999 bahr aya aapka Jodi hai. 89-29-99

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
SAHIL KHAN
(OWNER) SIRF NAME HI KAFI HAI

[09:21 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site


ORGINALLY POSTED BY:
MASTNO1
15/08/2022
05:11 PM


54-82-12-32-62
A5=b2


54-82-12-32-62
A5=b2Yahoooo Direct jodi pass With harup pass

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
SAHIL KHAN
(OWNER) SIRF NAME HI KAFI HAI

[09:20 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site


ORGINALLY POSTED BY:
BINDASS
15/08/2022
05:12 PM
FARIDABAD
((63))
65-83-13-53-29-86
A6*B3
GAZIYABAD
((63))
65-83-13-53-29-86
A6-B3Yahooooo Direct harup pass

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
SAHIL KHAN
(OWNER) SIRF NAME HI KAFI HAI

[09:19 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site


ORGINALLY POSTED BY:
X-MAN
15/08/2022
05:13 PM


35-54-64-84-19
A3b4


35-54-64-84-19
A3b4Yahooooo Direct harup pass

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
Leo the one
((JODI KILLER))((HARUP KILLER))((SAHIL GROUP))

[07:43 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site


ORGINALLY POSTED BY:
WANTED FROM 2HACKER
15/08/2022
07:30 PM
Dsr aaj tim se post
karo sabhi bhai meri
taraf se 999bahar
hai
Aaj khule maidan
mein aao or apne
solid ank post karo
joh bhi tumse andar
ka ank banta ho aaj
dsr ka ank maine
dediya hai aage
rasta tumsabhi
bhaiyon ko tyar
karna haiAgar tumhara (((9999))) bahar hai to Jodi =59=69=29=39= DISAWAR Me

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
Leo the one
((JODI KILLER))((HARUP KILLER))((SAHIL GROUP))

[07:38 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

GALI DISAWAR
(((52+57)))
=42=22=02=07
=43=53=
2222+3333=B B

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
WANTED FROM 2HACKER
New member

[07:30 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

Dsr aaj tim se post
karo sabhi bhai meri
taraf se 999bahar
hai
Aaj khule maidan
mein aao or apne
solid ank post karo
joh bhi tumse andar
ka ank banta ho aaj
dsr ka ank maine
dediya hai aage
rasta tumsabhi
bhaiyon ko tyar
karna hai

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
X-MAN
::HARUP KILLER::JODI KILLER:::MASTER BLASTER::V.I.P MEMEBER::SAHIL GROUP::

[05:13 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site35-54-64-84-19
A3b4


35-54-64-84-19
A3b4

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
BINDASS
*HARUP KHILADI*JODI KILLER*MASTER BLASTER*SAHIL GROUP*

[05:12 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

FARIDABAD
((63))
65-83-13-53-29-86
A6*B3
GAZIYABAD
((63))
65-83-13-53-29-86
A6-B3

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
MASTNO1
!!JODI KILLER!!HARUP KILLER!!!!MASTER BLASTER!!!!SATTA KA BAAP!!V.I.P MEMEBER!!SAHIL GROUP!!

[05:11 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site54-82-12-32-62
A5=b2


54-82-12-32-62
A5=b2

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
KHANBOY
*SINGLE SHOOTER**JODI KILLER*MASTER BLASTER*SATTA -KA-BADSHAH*V.I.P MEMEBER*SAHIL GROUP*

[05:10 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site85-51-61-31-28
A8/b1
.gd

85-51-61-31-28
A8/b1

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
WANTED FROM 2HACKER
New member

[12:56 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

Gali khelo 48 49 41
khule maidan mein
hai khaiwalon or
company waley mera
msg dekhle aaj
bemaani na agar kari
toh jodi aaj in mein
se aaygi or azaadi
manao Jai hind .....
powerful posting
agar company ke
bikau tatton ne gand
na marayi toh jodi
paas hogi

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
WANTED FROM 2HACKER
New member

[12:53 PM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

Gali single 49 hai
covering mein 41 47
48 21 28 29.89.81
91
Far 88 18 92 63
Dsr 28.29.18.19
Gaz 32 62 82 61

Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
MK BHAI
"TOP GUSSER"SINGLE SHOOTER""HARUP KILLER""SAHIL GROUP"

[07:21 AM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site
Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
MK BHAI
"TOP GUSSER"SINGLE SHOOTER""HARUP KILLER""SAHIL GROUP"

[07:20 AM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

DELHI GOLD
67
666AB

SUN CITY
65
5555AB

D SAGAR KING
78
8888AB

Delhi Xpress
40
4444AB
Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
PROFILE PHOTO
MK BHAI
"TOP GUSSER"SINGLE SHOOTER""HARUP KILLER""SAHIL GROUP"

[07:19 AM ] [15/08/2022]

India No.1 Satta Site

DELHI GOLD
67
666AB

SUN CITY
65
5555AB

D SAGAR KING
78
8888AB

Delhi Xpress
40
4444AB
Owner= Sahil Khan

Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44   Live Result GAZIYABAD   »   44  
हमारी इस वेबसाइट पर अपनी गेम का रिजल्ट लगवाने के लिए कॉल करे SAHILKHAN(OWNER)XXXXX